PRÍPRAVKY

PRÍPRAVKA U11TRÉNER

Dominik Adam

Tel. č.: 0910 194 049

E-mail: adam@fkraca.sk

PRÍPRAVKA U10 - TRÉNER

Ladislav Botek

Tel. č.: 0903 557 501

E-mail: botek@fkraca.sk

PRÍPRAVKA U9 - TRÉNER

Daniel Kollár

Tel. č.: 0918 320 115

E-mail: kollar@fkraca.sk

Patrik Ružička

Tel. č.: 0903 409 761

E-mail: ruzicka@fkraca.sk

PRÍPRAVKA U8 - TRÉNER

Pavol Máťuš

Tel. č.: 0903 109 249

E-mail: matus@fkraca.sk

PRÍPRAVKA U7 - TRÉNER

Dušan Ščibrány

Tel. č.: 0903 493 398

E-mail: scibrany@fkraca.sk

Patrik Ružička

Tel. č.: 0903 409 761

E-mail: ruzicka@fkraca.sk

PRÍPRAVKA U6 - TRÉNER

Mário Poliak

Tel. č.: 0914 146 240

Petr Plíšek

Tel. č.: +420 722 688 913

E-mail: