DARUJ 2%

Vzhľadom k tomu, že tento rok pre administratívnu chybu nie je FK Rača prijímateľ 2%, pôjdu 2% výhradne prostredníctvom OZ Klub priateľov futbalu Kengura.

Vážení rodičia, vážení športoví priatelia!

Ďakujeme za podporu v uplynulých rokoch a ani sme sa nenazdali a je tu čas, kedy sa opäť začnú poukazovať 2 % z daní.

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z podielu daní pre občianske združenie Klub priateľov futbalu Kengura, ktoré podporuje mládežnícke futbalové družstvá vo futbalovom klube FK Rača.

Prostriedky z minulých rokov boli použité na prenájom ihrísk, prenájom telocviční, nákup tréningových pomôcok, dresov a iných vecí potrebných k našej činnosti.

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 42130506

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno: Klub priateľov futbalu Kengura

Adresa: Trenčianska 18, 82109 Bratislava

Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte do 31. 03. 2024 na daňový úrad miestne príslušný podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Vopred Vám ďakujeme, za všetky deti v našom klube - FK RAČA.