PADOL REKORD! Záujem detí bol obrovský, z čoho sa úprimne tešíme

12.09.2023
Dňa 11.9.2023 sa uskutočnil na Štadióne FK Rača nábor, ktorého sa zúčastnilo 87 záujemcov. Počet detí predčil naše predstavy a skromné odhady, z čoho sa veľmi tešíme.

DÔLEŽITÝ OZNAM: Ďalší nábor detí v tomto roku už neprebehne. Prosíme všetkých záujemcov (prípadne rodičov), ktorí sa nemohli zúčastniť včerajšieho náboru, aby v prípade záujmu pôsobiť v našom klube, kontaktovali trénera vekovej kategórie, do ktorej spadá záujemca. Kontakty na trénerov nájdete na našej webovej stránke, po rozkliknutí záložky "MLÁDEŽ" a výbere kategórie.

Náboru Futbalového klubu Rača sa zúčastnilo 87 detičiek a tínedžerov, ktorých na úvod privítal pán Kunst (šéftréner mládeže) a pán Máťuš (tréner kategórie U13). Následne sa naši záujemcovia rozdelili ku trénerom jednotlivých kategórií, ktorí s nimi robili rôzne pohybové cvičenia (beh cez prekážky, koordinácia, podliezanie prekážok, vedenie lopty, prihrávková činnosť, atď.), pričom na záver nemohol samozrejme chýbať futbal (futbal 3 na 3, futbal 5 na 5, streľba, atď.).

Veríme, že sa všetci dostatočne zabavili a aj týmto pomerne krátkym programom sme deťom skrášlili deň. Ďakujeme všetkým rodičom a záujemcom za účasť a pevne veríme, že včerajší deň bol u väčšiny detičiek iba začiatkom v ich kariére v našom klube. Samozrejme pochvalu si zaslúžia aj naši tréneri, hráči "A" mužstva a všetci pomocníci, vďaka ktorým prebehol včerajší deň bez problémov.

Na záver by sme iba dodali, že Futbalový klub Rača je na prvom mieste zo všetkých klubov pôsobiacich v mestskej časti Rača, čo sa týka veľkosti mládežníckej základne. V našich štruktúrach pôsobí vyše 300 detí, pričom do tohto čísla ešte nerátame detičky, ktoré sa zúčastnili včerajšieho náboru. Túto sezónu máme dokopy 16 mládežníckych družstiev, na čo sme patrične hrdí. Samozrejme, s takýmto počtom kategórií a veľkosťou členskej základne prichádzajú aj určité povinnosti (zabezpečenie tréningových a hracích plôch, starostlivosť o plochy, prevádzkové náklady, atď.). Sme za to, že futbal (a šport samotný) v Rači, ktorý nie je iba o "A" mužstve, ale aj o výchove a napredovaní mladých, nie je v našej mestskej časti patrične docenený. Klub a mládež prežíva vďaka sponzorovi a členskému, z ktorých vieme pokryť naše náklady. Neustále pracujeme na získaní finančných prostriedkov pre náš klub, preto v nasledujúcich týždňoch predstavíme možnosti, ako podporiť náš klub finančne, prípadne materiálne.