OFFICE OF THE CLUB

FK Rača Bratislava

Adresa: Černockého 2, 831 53 Bratislava

Mail: fkraca@fkraca.sk

CONTACT

Club Management

Branko Kovačič

Boris Šimonič / simonic@fkraca.sk

Radoslav Šimonič

Youth Academy

Rastislav Kunst

Security Manager

Michal Závodný / zavodny.michal@fkraca.sk