Vážení rodičia, hráči  a fanúšikovia FK Rača.

Od 01.10.2020 začal platiť na území Slovenska núdzový stav a sprísnené opatrenia v boji proti Covid- 19. Ako klub ich musíme dodržiavať pod hrozbou vysokých finančných pokút.

Preto s účinnosťou od 1.10.2020 bude klub fungovať v sprísnenom režime s nasledujúcimi hygienickými a organizačnými  opatreniami:

Vstup do areálov na Černockého, Peknej, Tbiliskej  počas tréningov a zápasov je pre rodičov a verejnosť zakázaný.

Povinnosť nosiť rúško platí pre celý areál a budovu do začiatku a po ukončení tréningového procesu

Hráči / tréneri pred aj po tréningu vykonajú dezinfekciu rúk.

Hráč, alebo tréner sa nemôže zúčastniť tréningu alebo zápasu ak:

  • a) má zvýšenú teplotu,
  • b) má kašeľ,
  • c) má problém s dýchavičnosťou,
  • d) má akýkoľvek iný príznak ochorenia na COVID-19,
  • e) je pozitívne testovaný na COVID-19 / prípadne prišiel do styku s pozitívne testovaným na COVID-19
  • f) je v povinnej karanténe nariadenej štátom
Share Now

Related Post