blog-grid

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás vo veku 72 rokov nečakane opustil  JUDr. Jozef Boris. V...

blog-grid

Vilko sa narodil 18. decembra 1938 v Rači . Pochádzal z vinohradníckej rodiny, ktorá bývala v...