Zimná halová liga prípraviek

Nominácia : Andacký, Smatana, Adámek, Cibíček, Litomerický, Obernauer, Grill, Rybecký, Pelan, Kostka, Hriadel, Mesároš, Jágerský, Štipkala (z tejto širšej nominácie nepôjdu na jednotlivé zápasy 2 hráči – kto cez víkend nebude môcť ísť, nahláste mi to najneskôr v stredu na tréningu!).

ZRAZ BUDE V TELOCVIČNI SOŠ NA PÁNTOCH 9 VŽDY 45 MINÚT PRED ZAČIATKOM STRETNUTIA (dresy rozdám vopred) !!!

 

Rozdelenie do skupín:

Skupina A                                                             Skupina B
1. LP Domino „A”                                                  1. LP Domino „B”
2. FK Rača „B”                                                    2. FK Rača „A”
3. FK Cepit Vajnory                                               3. FK Scorpions BA
4. ŠK SFM Senec                                                    4. Lokomotíva D. N. Ves
5. ŠK Vrakuňa „B”                                                  5. ŠK Vrakuňa „A”
6. MFC Záhorská Bystrica                                      6. FK Inter
7. ŠKP Inter Dúbravka                                            7. MŠK Iskra Petržalka
8. FK Dúbravka                                                      8. FK BCT Bratislava
9. FC Ružinov Bratislava

I. Kolo (10.12.2011)

9,40 – 10,25 FK Rača „B” – ŠKP Inter Dúbravka 1 : 5 (Mesároš)

II. Kolo (17.12.2011)

13,00 – 13,45 LP Domino „A” – FK Rača „B” 3 : 4 (Adámek 3, Mesároš)
14,40 – 15,25 FK Rača „B” – FC Ružinov      5 : 2 (Mesároš 4, Adámek)

III. Kolo (14.1.2012)
8,00 – 8,45 FK Rača „B” – FK Dúbravka 4 : 0 ( Adámek 2, Cibíček, Pelan )

IV. Kolo (21.1.2012)

13,00 – 13,45 FK Rača „B” – FK Cepit Vajnory 4 : 0 (Mesároš 3, Obernauer)

V. Kolo (28.1.2012)

9,40 – 10,25 ŠK SFM Senec – FK Rača „B” 2 : 1 ( Mesároš )

VI. Kolo (4.2.2012)

11,20 – 12,05 FK Rača „B” – ŠK Vrakuňa „B” 8 : 0 ( Mesároš 3, Adámek 3, Cibíček, Bednařík )

VII. Kolo (11.2.2012)

11,20 – 12,05 MFC Záhorská Bystrica – FK Rača „B” 0 : 15 (Mesároš 6, Smatana 3,Litomerický 3, Adámek 2, Obernauer 1)

VIII. Kolo „PLAY OFF” (18.2.2012)

12,10 – 12,55 FK Inter – FK Rača B (zápas o 5. miesto) 2 : 3 (Griil, Mesároš, Adámek)

1. Názov podujatia: XIV. Ročník zimnej halovej ligy prípraviek
„O Pohár predsedu ObFZ Bratislava – mesto”
2. Organizátor: Oblastný futbalový zväz Bratislava – mesto
3. Termíny: I.kolo 10.12., II.kolo 17.12., III.kolo 14.1., IV.kolo
21.1.,V.kolo 28.1., VI.kolo 4.2., VII.kolo 11.2.,
VIII.kolo 18.2.
4. Miesto: ŠH SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava – Rača
5. Štartujú: Štartovať môžu len registrovaný hráč, spĺňajúci požadovanú vekovú kategóriu.
6. Kategória: Prípravka ročníky 2001 (nar. 1.1. 2001 a mladší)
7. Hrací systém: Prihlásené družstvá sú vyžrebované do dvoch skupín (A, B). V skupinách sa hrá systémom každý s každým podľa vylosovania. Po odohratí skupín družstvá odohrajú tzv. „Play-off” podľa harmonogramu.
O poradí rozhoduje:
a) vyšší počet bodov,
b) pri rovnosti počtu bodov 2 družstiev:
– výsledok vzájomného stretnutia,
– rozdiel skóre,
– vyšší počet strelených gólov,
– vyšší počet víťazstiev,
– nižší počet prehier,
– žreb
c) pri rovnosti počtu bodov 3 a viac družstiev:
– tabuľka vzájomných stretnutí,
– pri ďalšej rovnosti bodov sa postupuje podľa bodu b).
8. Rozhodcovia: Deleguje KR ObFZ Bratislava – mesto.
9. Zdravotnícka pomoc: Každé zúčastnené družstvo si zabezpečuje
zdravotnícku pomoc individuálne. Každý hráč musí mať so sebou preukaz poistenca.
10. Ceny: Prvé 3 družstvá a najlepší strelec obdržia ceny od organizátorov turnaja.

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA

11. Predpisy: Hrá sa podľa pravidiel futbalu a týchto propozícií:
– postavenie hráča mimo hru neplatí,
– hrá sa na ihrisku hádzanárskych rozmerov (z jednej strany o mantinel),
– brankár môže zasahovať rukami vo vlastnom pokutovom území (v šestke). Kop od brány rozohráva brankár výkopom alebo vyhodením len na vlastnej polovici HP (porušenie sa trestá NVK v prospech súpera zo stredovej značky). Ak je lopta v hre (brankár ju po strele chytil), pokračuje s ňou ďalej ako hráč (môže rozohrať loptu aj na súperovu polovicu HP),
– ak sa lopta dotkne stropu, zahráva sa NVK zo stredovej značky proti družstvu, ktoré sa previnilo,
– ak je udelená ŽK = vylúčenie na 2 minúty (ak oslabené družstvo v oslabení dostane gól, presilová hra sa končí),
– ak je udelená ČK = vylúčenie na 5 minút (hráč sa už do stretnutia nemôže zapojiť), v prípade udelenia ČK sa musí dodržať celých 5 minút trestu (ak je dosiahnutý gól trest stále trvá),
– ak sa na HP nachádza viac hráčov, ako je povolené, potrestá R previnilé družstvo udelením ŽK hráčovi, ktorý pravidlo porušil,
12. Počet hráčov: Družstvo tvoria 5 hráči v poli a brankár (5+1)
13. Striedanie: Počet striedaní je ľubovoľný vo vyhradenom priestore (hokejovým spôsobom),
14. Výstroj: Každé družstvo je povinné mať sadu dresov, obuv vhodnú do haly (nie s čiernou podrážkou). V prípade rovnakej farby dresov, je mužstvo vyžrebované ako hosť, povinné mať k dispozícií rozlišovačky alebo inú sadu dresov.
15. Hrací čas: 2x20minút. Polčasová prestávka je z časových dôvodov stanovená na max. 5 minút. Medzi stretnutiami je prestávka 5 minút určených na rozcvičenie mužstiev (viď časový harmonogram turnaja),
16. Lopta: Hrá sa s loptou č.4 (nie futsal). Loptu na stretnutie je povinné poskytnúť mužstvo vyžrebované ako domáce.
17. Súpiska: Každé družstvo musí predložiť súpisku do 30.11.2011 na sekretariáte ObFZ BA – mesto u p. Cuninku. Na stretnutia môžu nastúpiť iba hráči uvedený na súpiske. Hráč môže nastúpiť iba za to družstvo, na ktorého súpiske je uvedený.

C. OSTATNÉ

18. Disciplinárne priestupky: Závažné disciplinárne priestupky, udelené ČK alebo udelená 4xŽK bude riešiť OV turnaja, prípadne DK ObFZ Bratislava – mesto,

19. Námietky: Námietky voči priebehu stretnutia, prípadne iné námietky v súlade s pravidlami futbalu môže v zápise o stretnutí uviesť iba vedúci družstva. Námietky budú riešené OV turnaja.
20. Výsledky: Výsledky každého hracieho dňa budú spracované KM, tak aby jednotlivým družstvám boli k dispozícií priebežné tabuľky na internetovej stránke (www.obfzbamesto.sk),

21. Ostatné pokyny: Družstvo je povinné dostaviť sa na stretnutie v stanovenom čase (30 minút pred začiatkom svojho stretnutia), v prípade, že družstvo nebude do 5 minút od stanovenom začiatku pripravené na stretnutie na HP, bude súperovi priznané kontumačné víťazstvo 5:0. Družstvo za nenastúpenie na stretnutie zaplatí poriadkovú pokutu 20 euro. Žiadame vedúcich mužstiev o zabezpečenie disciplíny hráčov tak, aby bola udržiavaná čistota priestorov, aby nedošlo k narušeniu priebehu turnaja, prípadne poškodeniu zariadenia športovej haly.

22. Organizačný výbor:
Predseda – Mgr. Adam Somoláni
Tajomník – Milan Cuninka
Členovia – Štefan Ľupták, Dávid Blaha, Katarína Smolíková