Zimná halová liga BFZ- Telocvičňa Na pántoch 9.-propozícia

ZIMNÁ HALOVÁ LIGA BFZ,,O POHÁR ŽUPANA BSK”

I. PROPOZÍCIE TURNAJA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

1. Organizátor:

Bratislavský futbalový zväz – Organizačný výbor zabezpečuje priebeh turnaja v celom rozsahu

2. Miesto:

Starší žiaci: Stredná odborná škola, Na Pántoch 9, Bratislava -Rača / BUS-MHD č. 65/

3. Termín:

St. žiaci (nar. po 1. 1. 1997 a mladší) – 1. kolo: 4.12. 2011, 2.kolo: 11. 12. 11, 3. kolo: 18. 12. 11, 4. kolo: 15. 1. 12, 5. kolo 22. 1. 12, 6. kolo: 29. 1. 12, 7. kolo 5.2. 2012.
Finálová časť st. a ml. žiakov 18. 2. 2012 /sobota/ v hale Domu Športu, Junácka 6, Bratislava.

4. Organizačný výbor: predseda p. Benčič Anton
tajomník p. Príkopa Pavel
členovia pp. Cuninka Milan, Novák Rudolf, Hupka Rudolf.
5. Ceny:
Prvé štyri mužstvá v kategórii mladších a starších žiakov získajú poháre.

6. Zdravotné zabezpečenie:
Zdravotné zabezpečenie a poistenie účastníkov ide na náklady vysielajúceho FK.

TECHNICKÉ USTANOVENIA:

1. Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel futbalu a týchto propozícii:
Výnimky:
– postavenie hráča mimo hru neplatí,
– hrá sa na ihrisku hádzanárskych rozmerov, /st. žiaci hrajú z jednej strany o mantinel/,
– brankár môže zasahovať rukami vo vlastnom pokutovom území (v šestke). Kop od bránky rozohráva brankár výkopom alebo vyhodením len na vlastnej polovici ihriska, /porušenie sa trestá NVK v prospech súpera zo stredovej čiary/. Ak je lopta v hre, (brankár ju po strele chytil) môže si ju položiť na zem a pokračovať v hre ako hráč (nesmie ju však opäť chytiť do rúk) porušenie sa trestá NVK z miesta priestupku,
– v prípade, že sa lopta dotkne stropu, zahráva sa NVK proti družstvu, ktoré sa previnilo, /zahráva sa z polovice ihriska/,
– ŽK – vylúčenie na 2 minúty,
– ČK – vylúčenie na 5 minút, /hráč je vylúčený do konca stretnutia a po vypršaní jeho trestu 5 minút, môže nastúpiť iný spoluhráč/,
– v prípade, že sa na ihrisku nachádza viac hráčov, ako je povolené, potrestá rozhodca previnilé družstvo udelením ŽK – vylúčením jedného hráča na 2 minúty.

2. Počet hráčov:

Každé družstvo tvoria 4 hráči v poli a brankár / 4 + 1 /.

3. Striedanie:

Družstvá môžu striedať hokejovým spôsobom vo vyhradenom priestore zo súhlasom rozhodcu.

4. Výstroj:

Hrať je povolené v športovej obuvi s hladkou podrážkou – nie čiernou. V prípade nevhodnej obuvi nebude hráč pripustený k hre. Každé družstvo musí mať k dispozícii vlastnú loptu. Na zápas poskytuje loptu v kategórii st. žiakov č.5 a u ml. žiakov č.4 /nie futsal !/ mužstvo, ktoré je uvedené v rozlosovaní ako domáce. Domáce mužstvo musí mať k dispozícií dve sady dresov, alebo ako druhú sadu rozlišovačky inej farby ako súprava dresov.

5. Hrací čas:

V skupinách :

Starší žiaci 2 x 25 min. ( prestávka – 1 min.)

Vo finálovej časti:
Starší žiaci 2 x 20 min ( prestávka len na výmenu strán)
Prestávky medzi stretnutiami sú 5 min.

6. Prezentácia:

Tréneri mužstiev /vedúci/ sú povinní mať stále pred každým stretnutím k dispozícií súpisku družstva potvrdenú klubom a registračné preukazy.

UPOZORNENIE:

Z priestorových dôvodov žiadame všetky družstvá, aby sa k svojim stretnutiam dostavovali podľa vyžrebovania, cca 30 min. pred začiatkom stretnutia a po jeho odohraní urýchlene opustili priestory šatní. Zároveň žiadame zodpovedných vedúcich jednotlivých družstiev o zabezpečenie disciplíny hráčov tak, aby nedošlo k narušeniu priebehu zápasov, príp. poškodenie zariadenia športovej haly. Tiež upozorňujeme na zákaz rozcvičovania sa s loptou v priestoroch šatní, prípadne na chodbe ŠH.
Družstvo je povinné dostaviť sa na stretnutie v stanovenom čase, v prípade, že družstvo nebude do 10 minút od stanoveného začiatku pripravené na stretnutie na hracej ploche, bude súperovi priznané kontumačné víťazstvo 3:0. Družstvo za nenastúpenie na stretnutie zaplatí poriadkovú pokutu 20,-€.