ZEMINA NA IHRISKO

Ďakujeme pani Štepianskej , ktorá pre celý futbalový klub zohnala a zabezpečila zadarmo tri tatrovky

perfektnej zeminy na naše ihrisko . Zemina je aj s rašelinou,super kvalitná, časť sa už aj dávala na ihrisko po brigáde, na ktorej boli:

p.Muráni, p. Máťuš, p.Kimlička, p.Šimko. Zháňal som zeminu a môžem povedať že fúra stála okolo 240€ cez superzemina.sk. , takže naozaj ďakujeme ešte raz.

Máťuš Pavol