Vyjadrenie k žiadosti o telocvičňu na Plickovej z Magistrátu.

Bohužial musíme konštatovať že Miestny úrad Rača jediné čo pre našu aktivitu získať do prenájmu telocvičňu na Plickovej, že to preposlal na Magistrát oddelenie nájmov nehnuteľností asi bez prílohy fotodokumentácie. Možno keby sme sa volali FK RAČA RÁČIK bolo by to iné a aj na brigádu by chodili naši poslanci. Samozrejme si prácu Ráčika vážime a podporujeme ako aj každého mládežníckeho klubu v Rači.  Neviem či iný športový klub robí s detmi toľko aktivít a v takom množstve a na takej úrovni. Hráme najvyššiu súťaž prípraviek(A,B,C-teda tri), druhú najvyššiu súťaž žiakov II.ligu, dorast hrá III.ligu, muži hrali II.ligu. Deti sa okrem sústavných tréningov 2-3-4x do týždňa celý rok okrem mesiaca voľna v lete . Zúčastňujeme sa možno dokopy asi 40turnajov v zime, organizujeme 5turnajov, trénujeme v troch telocvičniach, do zimnej ligy sme prihlásili 4prípravky , 3žiakov a dorast-samozrejme hovoríme o mádeži. Hráme prípravné zápasy s kvalitnými klubmi a je o nás u nich záujem(napr. teraz sme remizovali v Myjave 2:2, starší žiaci a Myjava je na treťom mieste 1.ligy, predprípravka prehrala na turnaji našom v semifinále so Spartou Praha  3:2. Snažíme sa o moderné pomôcky a metódy. Neviem aký klub v Rači pracuje takto široko v takom množstve a na takej úrovni a v takých slabých podmienkach…už sa len usmievam, čo si mám o tom myslieť…”komunisti vylezte z hrobov starali ste sa o šport a mládež”…nikdy som nebol v žiadnej strane , ale pamätám si podporu športu a rodín v minulosti.

Píšeme obšírnejšie , ale prečo toto je vyjadrenie Magistrátu hl.m. Bratislava

Oznamujeme Vám, že Vaša žiadosť, bola doručená prostredníctvom MÚ Rača doručená na tunajší úrad  dňa 9.11.2011 a ktorá sa týka nájmu nebytových priestorov-telocviční s priľahlými priestormi, nachádzajúcimi sa v stavbe postavenej na pozemku parc.č.891/38 na Plickovej 9 v Bratislave, je zaevidovaná na našom oddelení pod č.MAGS/ONN/17754/2011.

K uvedenej žiadosti je potrebné doplniť :

-dobu nájmu

-navrhovanú výšku nájomného(podľa navrhovanej zmeny Rozhodnutia č.27/2011 primátora hl.m. Bratislavy, ktorým sa ustanovujú pravidlá evidencie , realizácie a sledovania zmluvných vzťahov hl.m.SR Rrat. je výška nájomného veľkej telocvične 30€/hod a malej 25€/hod.

-fotokópiu dokladu o právnej subjektivite FK Rača

Vzhľadom k tomu , že hl.m.Sr Brat. ako vlastník a prenajímateľ je povinné a účinnosťou od 1.7.2009 pri uzatváraní nájomných zmlúv postupovať v súlade s §9a zákona č.258ú2009Z.z. zp 16.6.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138ú1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov bude vaša žiadosť po doplnení predmetovm rokovania operatívnej porady primátora a následne orgánov hl.mesta.

 

Takže neviem či na magistráte vedia v akom stave telocvičňa je a či MÚ Rača im poslali aj prílohu s fotodokumentáciov . Ich spolupráca a pomoc skončila na preposlaní žiadosti. takto si predstavujeme podporu športu a mládeže v Rači- asi založíme golfový klub.

Máťuš Pavol, Adámek Milan

  • Roman Ďuríček

    Podľa môjho názoru bol k tomuto zo strany MU Rača veľmi laxný prístup. Magistrát podľa mňa ani nevie, že sa na tej škole neučí. Inak by nemohli napísať takú blbosť, koľko chcú za prenájom. Doporučujem žiadosť preposlať ešte raz aj s potrebnou dokumentaciou, ale v mene FK.