Turnaj 19.1.2014 organizuje Artmedia na Junáckej LET´S GO U11

PROPOZÍCIE TURNAJA

 

 

Usporiadateľ:           FC Petržalka 1898

Termín:                     19.1.2014

Miesto konania:        Dom športu Junácka 6, Bratislava

Kategória:                 Prípravka 2003 a mladší

Prezentácia mužstiev:  od  8,15 hod.,

pri prezentácii je potrebné predložiť súpisku mužstva s dátumom narodenia a číslami  dresov, začiatok turnaja  o 8,30  hod.

 

T E C H N I C K É   U S T A N O V E N I A

 

Štartovné:                   60 eur (Štartovné zahŕňa náklady na stravu – minerálna voda,                                           náklady na rozhodcov, prenájom športovej haly, ceny )

 

Hrací čas:                   1x15min

 

Hrací systém:             6 družstiev – hrá každý s každým.

 

Ceny:                          Prvé tri družstvá získajú pohár a medaile.

 

Doprava:                    Každý účastník na vlastné náklady.

 

Šatne:                         V každej šatni budú dve mužstvá, organizátor nezodpovedá za                                         vzniknuté škody. Pri odchode mužstva z turnaja vedúci mužstva                                      odovzdá kľúče na stolík časomeračov. V prípade straty, pokuta 5€

 

Strava:                        ??

Pravidlá hry:              Hrá sa podľa pravidiel futbalu, je povolené striedať hokejovo vrátane       brankára.

 

Zúčastnené družstvá :           FA Bratislava

FC Petržalka 1898

FK Rača

SMD Domino Bratislava

FK 2007 Dunajská Streda

Pezinok

 

 

Hracia plocha :          športová hala s palubovkou, rozmery ihriska 40x20m, bránky 3x2m, lopta č. 4 (futsalová)

Počet hráčov :            4 hráči + 1 brankár

 

Pravidlá turnaja:

a) brankár        – zahajuje hru po prerušení z pokutového územia rukou alebo nohou, lopta                    nesmie pretnúť poliacu čiaru (lopta musí padnúť na vlastnej polovici ihriska).

Po porušení tohto pravidla, zahráva súper priamy  kop z poliacej čiary. V neprerušenej hre toto pravidlo neplatí. Postavenie súperových hráčov musí byť mimo pokutového územia.

-keď je brankár s loptou mimo pokutového územia (6m územie), stáva sa hráčom a môže byť atakovaný súperom.

-spätnú prihrávku od spoluhráča, tzv. malá domov, nemôže chytať rukou. Priestupok sa trestá priamym voľným kopom z hranice pokutového územia ( 9 m ), proti mužstvu, ktoré sa previnilo.

-prešľap a hra rukou mimo pokutové územie sa trestá priamym voľným kopom z hranice pokutového územia 9 m

– postavenie brániaceho súpera pri kopoch je 5 m

b)  auty           – súper loptu vhadzuje do hry z miesta, kde lopta opustila ihrisko. Gól                              dosiahnutý bez dotyku ktoréhokoľvek hráča neplatí. Po porušení pravidla,                 súper má autové vhadzovanie.

 

c)  dotyk lopty so stropom

priamy voľný kop proti mužstvu, ktoré sa previnilo, z miesta dotyku

 

d)  striedanie hráčov   – striedanie hráčov počas stretnutia je priebežné aj v neprerušenej hre

 

e)  žltá karta v stretnutí

– hráč je vylúčený na 2 min.– presilovka súpera. Po dosiahnutí gólu sa vylúčený hráč vracia do hry (alebo iný hráč)

 

f)   červená karta

– Hráč už nenastúpi a mužstvo hrá v oslabení  celé 2 min., stop na 1                                 nasledujúci zápas

 

g)   pokutový kop

– voľný kop z hranice 7 m

 

i)  systém turnaja:

–   o víťazovi rozhoduje:         počet bodov

vzájomný zápas (prípadne minitabuľka)

rozdiel skóre

viac strelených gólov penalty

 

 

Rozlosovanie turnaja

 

1.         08.30   FC Petržalka 1898 – SMD Domino

2.         08.47   FK Rača – Pezinok

3.         09.04   FA Bratislava – FK 2007 Dunajská Streda

4.         09.21   SMD Domino – FK Rača

5.         09.38   FK 2007 Dunajská Streda– FC Petržalka 1898

6.         09.55   Pezinok – FA Bratislava

7.         10.12   FK Rača – FK 2007 Dunajská Streda

8.         10.29   Pezinok – SMD Domino

9.         10.46   FC Petržalka 1898- FA Bratislava

10.       11.03   FK 2007 Dunajská Streda – Pezinok

11.       11.20   FC Petržalka 1898 – FK Rača

12.       11.37   FA Bratislava – SMD Domino

13.       11.54   Pezinok– FC Petržalka 1898

14.       12.11   SMD Domino – FK 2007 Dunajská Streda

15.       12.28   FK Rača – FA Bratislava

 

12:45 vyhodnotenie turnaja