Rok 2015-Tréningy brankárov v telocvični na Polygrafickom učilišti

Brankárske tréningy budú v malej telocvični od 12.1.2015 : Prosím o skontaktovanie sa rodičov a trénerov a dohoda.

pondelok 16,00-17,00  Maťo Harag do U11

streda 16,30-17,30hod  Matej Vačko od U12 vyššie