Šťastné, pokojné a požehnané Vianoce.

Sú Vianoce , čas pokoja a rodinnej pohody- ďakujem za túto stránku , ktorá sa vytvorila vďaka Milanovi Adámkovi  a jeho priateľovi za pár korún, v tomto čase, keď každý myslí len na seba a osobný prospech. Ak niekto nevie, tak takéto niečo stojí okolo 3 500€ minimálne,  ale sú ľudia, ktorí majú charakter a takých je v mládežníckom futbale v Rači  niekoľko a snažia sa o podporu detí a mládeže k zmysluplnej činnosti. Je čas Vianoc, prajem Vám všetkým hlavne zdravie , šťastie a rodinnú pohodu a našim deťom krásne prežitie Vianoc, mnoho darčekov a síl do bojov za futbalový  račiansky klub a jeho meno. My sa snažíme reprezentovať našu mestskú časť zo všetkých síl a zviditeľňovať ju, aj keď ona to možno ani nechce, alebo má minimálny záujem. Bol som za pánom Milošom Máťušom, ktorému ďakujeme za podporu pri turnaji 18.12. 2011 a Vino Villa Rača, ktorá nás podporila  v turnaji 15.1.2012. Všetka podpora ide len pre dobré meno račianskeho futbalu a jeho propagáciu, ako aj mestskej časti  na čom nám hlavne záleží. Záleží nám nielen na futbale, ale hlavne na vybudovaní vzťahu detí k RAČI ako takej . Kto má vzťah k niečomu má aj srdce a cit.

Máťuš Pavol