Rozpočet MÚ RAČA a podpora športu.

Pozeral som posledne upravený rozpočet MÚ Rača ktorý je 7 083649€.

To znamená pre športové kluby bola suma 24 000€ z čoho sme dostali 10 000€.

Podpora pre športové kluby je prosím asi 0,33% z rozpočtu.