Mestská časť Rača každoročne udeľuje ocenenie Račianske srdce vybraným obyvateľom za ich veľký prínos pre našu mestskú časť, či už v sociálnej, kultúrnej, spoločenskej či športovej oblasti. Z nominácií na ocenených boli nakoniec vybratí traja Račania a dve občianske združenia, ktorým v pondelok 18.03.2019 v NKD ocenenie Račianske srdce 2018 odovzdali starosta MČ  Rača Mgr.Michal Drotován a miestny poslanci.

Sme radi, že z oblasti športu ocenenie získalo občianske združenie Klub priateľov futbalu Kengura, ktoré sa venuje podpore mladých futbalistov. Aktívne pracuje s mládežou, dlhoročne sa venuje práci s futbalovou mládežou pri futbalovom klube FK Rača. Pravidelne sa so svojimi zverencami zúčastňujú na turnajoch doma i v zahraničí, kde svojim vystupovaním a výsledkami robia skvelú reklamu mestskej časti  Rača.

OZ Klub priateľov futbalu Kengura, ktorého zakladateľmi boli Milan Adámek a Pavol Máťuš s vtedajšími rodičmi prípravky, vzniklo v roku 2007. OZ vzniklo na podporu mládežníckeho futbalu v Rači a za 12 rokov existencie prispelo veľkou mierou k úspešnému napredovaniu račianskeho mládežníckeho futbalu.

Poďakovanie patrí  aj Mestskej časti Rača, ktorá podporou našich projektov prispela k rozširovaniu členskej základne a takisto prispela k zlepšeniu tréningových možností mladých športovcov. Veľká vďaka patrí trénerom, ktorí  tréningovým a ľudským prístupom napomáhali nielen k napĺňaniu športových cieľov, ale prispeli aj k výchove mladých ľudí / športovcov. Samozrejme, že poďakovanie patrí aj hráčom za odvedené výkony v prospech nášho klubu. Pri tejto príležitosti patrí poďakovanie rodičom detí za to, že ich priviedli do nášho klubu, za obetavé odvozy hráčov na zápasy / turnaje a za vzorné podporu počas jednotlivých zápasov.

Cieľom na nasledujúce obdobie, je zlepšovanie podmienok na trénovanie / zápasy (najmä tréningové ihriská), ktoré by mali napomôcť k ešte kvalitnejšiemu tréningovému procesu a tak zabezpečiť mládežníckemu  futbalu v Rači  jeho ďalší rozvoj.

V  žiackych súťažiach sa dúfame čoskoro posunieme o súťaže vyššie, dorastenci sa postupom času pevne usadia v 2.lige a veríme, že sa  tým podarí vychovať v našom klube hráčov minimálne pre družstvo mužov FK Rača, možno aj ligového hráča / reprezentanta.

V tomto smere sa nám želanie aj začína plniť, náš odchovanec Mário Sauer je reprezentantom SR v kategórii starších žiakov U 15!

R srdce 2pg R srdce 3 R srdce 4 R srdce 5 R srdce 8 Račianske srdce1

 

 

Share Now

Related Post