Príprava a tréningy v telocvični v roku 2013 pre U-11.

Tréningy v telocvičniach pokračujú od 8.1.2013 v rovnakých dňoch a časoch, tak ako v roku 2012!

Vo štvrtok 10.1.2013 pred tréningom bude predstavený nový tréner pán Pazmány . Prosím rodičov aby prišli.

Všetko je po dohode aj s Marošom Vrbom, ktorý tiež príde a aj touto cestou mu ďakujem za Všetko čo pre chlapcov spravil, za jeho obetavosť a množstvo času ktorý venoval klubu a deťom. Samozrejme sme radi a veríme, že bude pokračovať v klube v inom mužstve. Budem tam  aj ja a samozrejme mu za Všetko čo spravil poďakujem.

Máťuš