Platenie členského – až mi je smutné toto tu písať, ale asi inak sa nedá, hlavne to platí o starších kategóriách, že neplatia a my máme neustále kontrolovať kto zaplatil a kto nie, samozrejme okrem ďalších milión vecí.

V doraste zaplatili 2 chlapci(nezaplatili 11, 3-soc.prípad neplatia),.

V starších žiakoch 11 chlapci (nezaplatili 12, soc. prípad 2).

V mladších žiakoch 9 chlapci (nezaplatili 10 chlapci) a to prosím pán PREKOP zaplatil , keď jeho chlapec má na pol roka lekárom zakázaný futbal.

V prípravke „A“ zaplatili 10 chlapci (nezaplatili 8 chlapci).

V prípravke „B“ zaplatili skoro všetci.

V „C“ ešte sa kontroluje.

Predprípravka  zaplatili až na jedného.

Asi malé deti majú sponzorovať väčšie? Prosím futbalový klub je skupina ľudí , ktorá musí zohnať všetky peniaze na fungovanie, štát nedáva nič, miestny úrad dal 10 000€ , ale len energie mesačne stoja 1000-1200€ a to nehovorím o ihrisku. Budeme mať veľké výdavky za telocvične, za zimné turnaje sme zaplatili 620 € a to nehovorím o turnajoch, na ktoré deti chodia je to 50-70€ za jeden turnaj.

PROSÍM všade sa platí. Pýtal som sa na Interi – platia 20€ mesačne a plus 10€ každý druhý mesiac, na Iskre Petržalka 20€ mesačne, Karlovka a Domino 15€ mesačne plus telocvičňa,BCT -15€ mesačne plus telocvičňa .

Minimálne členské je 15€ mesačne všade.

 

Asi si niekto myslí, že my máme naháňať 170 rodičov, alebo 15-19 ročných chlapcov ?

Mali sme stretnutie s rodičmi detí v SEPTEMBRI, máme tu polovicu novembra a aj tak polovica rodičov nezaplatila!

Každý máme nejakú zodpovednosť a myslím že my, vedenie mládežníckeho futbalu si ju plníme. Ak niekto má iný názor prosím,  ja môžem okamžite skončiť a všetko slušne predám tomu, kto chce robiť to čo my.

Ďakujem za prečítanie.

KAŽDÝ JEDEN CHLAPEC , KTORÉHO RODIČIA, ALEBO MAMINA MAJÚ FINANČNÉ PROBLÉMY  BUDE MAŤ ČLENSKÉ ZNÍŽENÉ, ALEBO BUDE OSLOBODENÝ OD PLATENIA. POVIEM PRAVDU ŽE PLNÚ SUMU ZAPLATILA AJ MAMINA, KTORÁ JE S CHLAPCOM SAMA .

MÁŤUŠ PAVOL

  • Zuzana Tallová

    ….smutné, že musíte toto napísať….verím, že tí čo nezaplatili si vstúpia do svedomia a zaplatia…..

    …všetci sa tešíme, že deti robia niečo čo ich baví a venujú sa športu….a povinnosti si treba plniť všade….