HLAVNÝ PARTNERI

 
 
Spoločnosti MORAVIA STEEL ďakujeme za podporu bez ktorej by to nešlo.

PARTNERI

 
 
Spoločnosti Inter FAME ďakujeme za podporu.
 
 
Spoločnosti Tivio a.s. ďakujeme za podporu.


Hlavnému mestu Bratislava ďakujeme za podporu.
 
  
 
 
Mestskej časti Rača ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu.
 
  
 
 
Spoločnosti Walcon ďakujeme za podporu.

Spoločnosti Nadácia SPP ďakujeme za podporu.