OZ Kengura v spolupráci s FK Rača a MČ Rača pripravili v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu 6. výročné posedenie s vyhodnotením mládežníckej 11-ky roka Kengura Ball 2019. Krásneho večera sa zúčastnili, okrem iných, aj starosta Mgr. Michal Drotován, poslanec Ján Polakovič, podpredseda BFZ Ľubomír Suchý a člen SFZ Ľubomír Udvardy, predseda OZ Milan Adámek. Podujatie uviedol a  moderoval Mirko Wurfl . Začiatok večera spestrilo vystúpenie Račianskej tanečnej skupiny Lucky Maníkovej H&T Dance Group a po ňom už nasledovalo slávnostné vyhlásenie 11-ky roka. Postupne dostali cenu za  mládežnícke kategórie: U7 – Samko Sučanský, U8 – Terezka Hurajtová, U9 – Oliver Havrilla, U10 – Tobias Janči, U11 – Enes Lejba, U12 – Matej Keszocze, U13 – Vilko Almáši, U14 – Šimon Hudák, U15 – Viktor Drozd, U17 – Filip Rašlík, U19 – Peter Šimončič.

Nasledovalo nové ocenenie Pusinky roka  detí kategórií U6-U8, ktoré dostal Danko Rešovský. Ten začal ešte ako 3ročný a nezabudnem nikdy ako mi na turnaji v Hodoníne v priebehu zápasu povedal pri striedaní „ Tvéneu videvi ste…skovo som dav góu…Tóó bova tyčka!!! Dostal krásnu čokoládovú adidas loptu z Belgickej čokolády.

Nasledovalo odmenenie Račianske futbalové legendy, ktoré mali dostať p.Viliam Luknár a Jožko Mesároš, ktorý pre futbal v Rači odovzdali kus života a mnoho rokov pre neho pracovali ako tréneri a funkcionári. Veľká škoda že obaja nakoniec nemohli prísť . Jeden pre tragickú udalosť v ten deň v rodine a druhý pre zdravotné ťažkosti. Ocenenia diplom a plaketu boli odovzdané p.Suchému a p.Udvardymu a osobne ich odovzdáme aj s vínkom z Genofondu od starostu neskôr.

Vyhodnoteným zaspieval krásne Račiansku futbalovú hymnu jej autor Rasťo Kocián a nasledoval slávnostný prípitok a otvorenie zábavnej časti plesu starostom p.Drotovanóm. O vynikajúcu zábavu sa postaral DJ Karol a o výborný catering Dubiel.

Počas večera bolo ešte dva krát vystúpenie H&T Dance Group a aj krásne vystúpenie Rasťa Kociána s Račianskymi aj inými pesničkami ktoré sa veľmi páčili. Vynikajúca tombola s 52 cenami a množstvom zábavy určite spestrila pekný večer a nielenže potešila tých čo vyhrali, ale všetkých zabavila. Do tomboly venoval krásny obraz pán Vojtech Polakovič. Kengura Ball bol vypredaný a končil o 4.00 hod plným parketom s DJ Karolom.

Touto cestou veľmi pekne ďakujem mojim spoluorganizátorom (manželia Rašlikovci, manželia Stančíkovci) za množstvo času, práce, aktivity a energie, ktorú do krásneho podujatia venovali a stále venujú. Ďakujeme p.Šeligovej za bezplatné návleky na stoličky. Pánovi Smatušíkovi za nádherné návrhy ocenení, tlač diplomov a ceny do tomboly. Ceny do tomboly venovali Aeolus, Kempy Sauer, Janko Polakovič, Juraj Madzin,  Starý Mäsiar (Jarka Kolarovicsova), MČ Rača, Pepsicola, Lozano , Jennyv, Peklo, vinári (Miloš Máťuš, Dušan Žitný, Rudolf Rakyta) Terroir Rača, Madmat, Comsit, Wellvet(veterinárna klinika), Cargo, Centrum rekuperácie, Optika Prestige, Rádio Vlna, Kapustáreň Bernolákovo, p.Béreš, Mäsiarstvo Belzár, Paradajkovo a samozrejme všetkým rodičom ktorý do tomboly venovali množstvo cien menovaný aj nemenovaný, bolo toho naozaj veľa. Ďakujeme aj našim rodičom za pomoc pri prípravách sály. A samozrejme všetkým ktorý prišli na toto podujatie aj tým ktorý nás obsluhovali. Dúfame , že prežili pekný  a zábavný večer.

Pomocou starostov, MČ Rača, organizátorov a niektorých rodičov je zatiaľ každý rok ples mierne ziskový. Zisk z minulého roku sme dali na zakúpenie Wellnes pobytu ,20 ks knižiek Račianskych receptov a Televízora Philips do tomboly. Ďakujem a tešíme sa na 7.ročník Kengura Ball 2020.

Organizátori: Pavol Máťuš, manželia Stančíkovci, manželia Rašlíkovci

Share Now

Related Post