Vážení rodičia, vážení  športoví priatelia!

Ďakujeme za podporu v uplynulom roku a ani sme sa nenazdali a je tu čas, kedy sa opäť začnú poukazovať  2 % z daní.

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z podielu daní pre občianske združenie Klub priateľov futbalu Kengura, ktoré podporuje mládežnícke futbalové družstvá vo futbalovom klube FK Rača.

Preto Vás prosíme o oslovenie aj Vašich blízkych v rodine, v susedstve, či vo firmách, kde niekoho poznáte, aby sme mohli získať finančnú pomoc, vďaka ktorej budeme môcť pokračovať v rozvoji mládežníckeho futbalu v Rači.

Vieme, že veľa ľudí 2 %  nedaruje nikomu a to je veľká škoda!

Prostriedky z minulých rokov boli využité na úhradu telocviční, kde organizujeme turnaje, prenájom ihriska s umelou trávou, úhradu štartovného na turnajoch, potlače tréningového oblečenia, nákup tréningových pomôcok a koncom roka dostali všetci hráči jednotné zimné čapice.

Leták Kengura.

Pri fyzických osobách treba použiť výhradne tieto tlačivá :   vyhlásenie a potvrdenie.

POSTUP PRI POUKAZOVANÍ 2 % NÁŠMU OZ 

Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorej daňové priznanie podáva zamestnávateľ

 1. Najneskôr do 15. 02. 2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň.
 2. Po tom, ako za Vás odvedie daň, Vám vystaví  Potvrdenie o zaplatení dane (musí byť výhradne takéto potvrdenie, žiadne iné nebudú od tohto roku daňové úrady akceptovať!).
 3. Na základe údajov v Potvrdení vyplňte Vyhlásenie o poukázaní do výšky 2 % zaplatenej dane (z potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – musí to byť suma minimálne 3 €).
 4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do  vyhlásenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
 5. Podpísané vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30. 04. 2019 na daňový úrad podľa miesta bydliska, prípadne odovzdajte  jednotlivým trénerom do 22.4.2019.Potvrdenie o zaplatení dane.
 6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % .

 

Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá si daňové priznanie podáva sama

 1. Z údajov v daňovom priznaní pre fyzické osoby si vypočítajte Vaše 2 % z celkovej dane z príjmov – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať (musí to byť suma vo výške minimálne 3,00 €).
 2. Tlačivo daňového priznania už obsahuje Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, Vám stačí Vyhlásenie vyplniť sumu zodpovedajúcu 2 % dane, doplniť údaje o prijímateľovi a podpísať.

Údaje o prijímateľovi:         

 

IČO/SID:      42130506/____ ( za lomítkom neuvádzajte nič)

 

            Právna forma:           občianske združenie

 

            Obchodné meno:      Klub priateľov futbalu Kengura

 

            Adresa:             Trenčianska 18, 82109 Bratislava

 1. Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte do 31. 03. 2019  na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali. 

Ak ste firma (PRÁVNICKÁ OSOBA)

 1. Ak chcete poukázať nášmu občianskemu združeniu 2 % z dane, musíte zároveň darovať finančný dar zodpovedajúci minimálne 0,5 %. Inak môže právnická osoba poukázať 1,5 % z dane.
 2. Priamo v Daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte vo Vyhlásení (IV. časť) údaje o prijímateľovi a sumu, ktorá zodpovedá podielu Vašej dane (suma musí byť minimálne 8,30 €). Túto sumu môžete rozdeliť v prospech viacerých prijímateľov.

 

Údaje o prijímateľovi:         

 

IČO/SID:      42130506/____ ( za lomítkom neuvádzajte nič)

 

            Právna forma:           občianske združenie

 

            Obchodné meno:      Klub priateľov futbalu Kengura

 

            Adresa:             Trenčianska 18, 82109 Bratislava

 1. Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte do 31. 03. 2019 na daňový úrad miestne príslušný podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Kompletné informácie ohľadom postupu pri poukazovaní 2 % nájdete na stránke : http://www.rozhodni.sk/

Vopred Vám ďakujem, za všetky deti v našom  klube – FK RAČA.

Milan Adámek -predseda OZ Klub priateľov futbalu Kengura .

Pavol Máťuš a Marta Stančíková -podpredsedovia OZ Klub priateľov futbalu Kengura.

Share Now

Related Post