Vážení rodičia, vážení  športoví priatelia!

Je tu čas, kedy sa začnú odovzdávať 2 % z daní. Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z podielu daní pre občianske združenie Klub priateľov futbalu Kengura, ktoré podporuje mládežnícke futbalové družstvá vo futbalovom klube FK Rača.

Preto Vás prosíme o oslovenie aj Vašich blízkych v rodine, v susedstve, či vo firmách, kde niekoho poznáte, aby sme mohli získať finančnú pomoc, vďaka ktorej budeme môcť pokračovať v rozvoji mládežníckeho futbalu v Rači.

Vieme, že veľa ľudí 2 %  nedaruje nikomu a to je veľká škoda!

Leták Kengura.

Tento rok nastala zásadná zmena: pri fyzických osobách treba použiť výhradne tieto tlačivá :  vyhlásenie a potvrdenie.

Informácia Finančnej správy k tlačivám na účely poukázania podielu zaplatenej dane .

POSTUP PRI POUKAZOVANÍ 2 % NÁŠMU OZ 

Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorej daňové priznanie podáva zamestnávateľ

 1. Najneskôr do 15. 02. 2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň.
 2. Po tom, ako za Vás odvedie daň, Vám vystaví Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné (musí byť výhradne takéto potvrdenie, žiadne iné nebudú od tohto roku daňové úrady akceptovať!).
 3. Na základe údajov v Potvrdení vyplňte Vyhlásenie o poukázaní do výšky 2 % zaplatenej dane (z potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – musí to byť suma minimálne 3 €).
 4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do vyhlásenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
 5. Podpísané vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30. 04. 2018 na daňový úrad podľa miesta bydliska, prípadne odovzdajte  jednotlivým trénerom do 22.4.2018.
 6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % .

Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá si daňové priznanie podáva sama

 1. Z údajov v daňovom priznaní pre fyzické osoby si vypočítajte Vaše 2 % z celkovej dane z príjmov – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať (musí to byť suma vo výške minimálne 3,00 €).
 2. Tlačivo daňového priznania už obsahuje Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, Vám stačí Vyhlásenie vyplniť sumu zodpovedajúcu 2 % dane, doplniť údaje o prijímateľovi a podpísať.

Údaje o prijímateľovi:         

IČO/SID:      42130506/____ ( za lomítkom neuvádzajte nič)

            Právna forma:           občianske združenie

            Obchodné meno:      Klub priateľov futbalu Kengura

            Adresa:             Trenčianska 18, 82109 Bratislava

 1. Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte do 31. 03. 2018  na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali. 

Ak ste firma (PRÁVNICKÁ OSOBA)

 1. Ak chcete poukázať nášmu občianskemu združeniu 2 % z dane, musíte zároveň darovať finančný dar zodpovedajúci minimálne 0,5 %. Inak môže právnická osoba poukázať 1,5 % z dane.
 2. Priamo v Daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte vo Vyhlásení (IV. časť) údaje o prijímateľovi a sumu, ktorá zodpovedá podielu Vašej dane (suma musí byť minimálne 8,30 €). Túto sumu môžete rozdeliť v prospech viacerých prijímateľov.

Údaje o prijímateľovi:         

IČO/SID:      42130506/____ ( za lomítkom neuvádzajte nič)

            Právna forma:           občianske združenie

            Obchodné meno:      Klub priateľov futbalu Kengura

            Adresa:             Trenčianska 18, 82109 Bratislava

 1. Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte do 31. 03. 2018 na daňový úrad miestne príslušný podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Kompletné informácie ohľadom postupu pri poukazovaní 2 % nájdete na stránke : http://www.rozhodni.sk/

Vopred Vám ďakujem, za všetky deti v našom  klube – FK RAČA.

Milan Adámek -predseda OZ Klub priateľov futbalu Kengura .

Pavol Máťuš a Marta Stančíková -podpredsedovia OZ Klub priateľov futbalu Kengura.

Share Now

Related Post