Vo štvrtok 17.11.2011 potrebujeme brigádnikov, ktorí pomôžu s preložením zeminy, ktorú sa po...

ZEMINA NA IHRISKO

Ďakujeme pani Štepianskej , ktorá pre celý futbalový klub zohnala a zabezpečila zadarmo tri ta...

Čítal som pána Valacsaya na stránka FA Bratislava- len dodávame a hovoríme… Dovolíme s...

Nakoľko mestská časť nie je vlastníkom ani správcom predmetnej telocvične tak postupuje žiad...

Bohužial musíme konštatovať že Miestny úrad Rača jediné čo pre našu aktivitu získať do p...

Pozeral som posledne upravený rozpočet MÚ Rača ktorý je 7 083649€. To znamená pre športové...

Umelá tráva na Hubeného je zavretá od 19.12.2011 do 9.1.2012.

Pokojné a štedré vianoce a do nového roku veľa zdravia, šťastia a osobných úspechov Vám pr...

Sú Vianoce , čas pokoja a rodinnej pohody- ďakujem za túto stránku , ktorá sa vytvorila vďaka...

Chcel by som povedať len pár slov k tréningom v telocvični detí a hlavne mladších žiakov. N...