Členské na sezónu 2011/2012 pre prípravku, žiakov a dorast.   Po stretnutí vedenia mládežn...

Členské pre predprípravku

Členské na sezónu 2011/2012 pre predprípravku.   Po stretnutí vedenia mládežníckeho futbalu...

Vo štvrtok 17.11.2011 potrebujeme brigádnikov, ktorí pomôžu s preložením zeminy, ktorú sa po...

ZEMINA NA IHRISKO

Ďakujeme pani Štepianskej , ktorá pre celý futbalový klub zohnala a zabezpečila zadarmo tri ta...

Čítal som pána Valacsaya na stránka FA Bratislava- len dodávame a hovoríme… Dovolíme s...

Nakoľko mestská časť nie je vlastníkom ani správcom predmetnej telocvične tak postupuje žiad...

Bohužial musíme konštatovať že Miestny úrad Rača jediné čo pre našu aktivitu získať do p...

Za mesiac november sme platili za telocvičňu na polygrafickom učilišti 180,30 €. Za mesiac dec...

Pozeral som posledne upravený rozpočet MÚ Rača ktorý je 7 083649€. To znamená pre športové...

Platenie členského prosíme realizovať na číslo účtu 4020113203/3100 (Volksbank).  

NAJČÍTANEJŠIE