PRIHLÁŠKA  DO  KLUBU EVIDENCNY LIST HRACA FK RACA PRIHLÁŠKA K REGISTRÁCII.

Prihlásenie do FK Rača

PRIHLÁSENIE DETÍ DO FK RAČA  Privítame šikovných chlapcov aj dievčatá, ktorý by chceli za...

blog-grid

V stredu 06.09.2017 sa uskutočnil výber detí do futbalových prípraviek FK Rača. Výberu sa zú...