LOKO PUB opäť otvorený!!!

Po dlhodobých peripetiách, zmenách prevádzkovateľov, zatvorených dverí… sme sa rozhodli...

V súvislosti so zmenami, ktoré priniesol nový zákon o športe a rozhodnutím vrcholových orgán...