LOKO PUB opäť otvorený!!!

Po dlhodobých peripetiách, zmenách prevádzkovateľov, zatvorených dverí… sme sa rozhodli...