Brigáda na štadióne 17.11.2011 o 10:00

Vo štvrtok 17.11.2011 potrebujeme brigádnikov, ktorí pomôžu s preložením zeminy, ktorú sa podarilo zabezpečiť pani Štepianskej, ktorej týmto ďakujeme.

Zraz o 10:00 na štadióne.

Prípadné ďalšie informácie podá p. Máťuš.

Ďakujeme!