blog-grid

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás vo veku 72 rokov nečakane opustil  JUDr. Jozef Boris. V...

blog-grid

Vilko sa narodil 18. decembra 1938 v Rači . Pochádzal z vinohradníckej rodiny, ktorá bývala v...

blog-grid

Rudko Krížik – patriot račianskeho futbalu už nie je medzi nami. FK Rača smúti. Dozvedel...

blog-grid

V stredu 15.9. ráno , deň po svojich 85 narodeninách nás nečakane opustil Justín Javorek. Rod...

blog-grid

Opustil nás Jožko Mesároš , FK Rača smúti. 3.11.2021 vo veku 83 rokov nás opustil Jojo Mesár...